Australian Crime Statistics That Take No Prisoners